ورود به سایت
نمایش: 
      محتویات زمان آخرین تغییر

  مخزن اسناد

Customized Reports Customized Reports  This Document library has the templates to create Web Analytics custom reports for this site collection  0 17 ماه قبل
Form Templates Form Templates  This library contains administrator-approved form templates that were activated to this site collection.  0 17 ماه قبل
Images Images  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  0 9 ماه قبل
Pages Pages  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  12 3 هفته قبل
Site Assets Site Assets  از این مخزن برای نگهداری فایل های موجود در صفحات این سایت استفاده کنید، برای مثال این فایل ها میتوانند تصاویر صفحات باشند  0 17 ماه قبل
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 17 ماه قبل
Site Collection Images Site Collection Images  This system library was created by the Publishing Resources feature to store images that are used throughout the site collection.  0 17 ماه قبل
ssoMasterThemp ssoMasterThemp  ssoMasterThemp  59 10 ماه قبل
SSOTemplate SSOTemplate  SSOTemplate  102 8 ماه قبل
Style Library Style Library  Use the style library to store style sheets, such as CSS or XSL files. The style sheets in this gallery can be used by this site or any of its subsites.  51 17 ماه قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  از این مخزن اسناد برای به اشتراک گذاشتن اسناد برای دیگر اعضا استفاده کنید.  0 17 ماه قبل
صفحات سایت صفحات سایت  از این مخزن برای ایجاد و نگهداری صفحات مختلف در این سایت استفاده کنید  6 8 ماه قبل
menuIcon

تمامی حقوق متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد