ورود به سایت
نمایش: 
      محتویات زمان آخرین تغییر

  لیست ها

Content and Structure Reports Content and Structure Reports  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 17 ماه قبل
Reusable Content Reusable Content  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 17 ماه قبل
SubmenuList SubmenuList  This is SubmenuList   0 11 ماه قبل
Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 17 ماه قبل
آدرس ها آدرس ها  از این لیست برای نگهداری لینک منابع اینترنتی که افراد گروه شما ممکن است به آن علاقمند باشند استفاده کنید  0 17 ماه قبل
تابلوی اعلانات تابلوی اعلانات  از این لیست برای ثبت و مشاهده رویداد های در پیش رو، موارد خبری مهم و کوتاه، وضعیت ها و سایر خبرهای تیمی استفاده نمایید  1 17 ماه قبل
تقویم تقویم  از لیست تقویم برای یادآوری جلسات آینده، سررسید کارها و رویدادهای مهم دیگر استفاده کنید.  0 17 ماه قبل
شناسنامه شناسنامه  شناسنامه  36 5 ماه قبل
وظایف وظایف  از لیست وظایف برای دنبال کردن کارهایی که شما یا تیم کاری شما باید انجام دهند استفاده کنید  0 17 ماه قبل
menuIcon

تمامی حقوق متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد