ورود به سایت
نمایش: 
      محتویات زمان آخرین تغییر

  مخزن اسناد

Customized Reports Customized Reports  This Document library has the templates to create Web Analytics custom reports for this site collection  0 3 سال قبل
Form Templates Form Templates  This library contains administrator-approved form templates that were activated to this site collection.  0 3 سال قبل
Images Images  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  0 2 سال قبل
Pages Pages  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  17 7 ماه قبل
Site Assets Site Assets  از این مخزن برای نگهداری فایل های موجود در صفحات این سایت استفاده کنید، برای مثال این فایل ها میتوانند تصاویر صفحات باشند  0 3 سال قبل
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 3 سال قبل
Site Collection Images Site Collection Images  This system library was created by the Publishing Resources feature to store images that are used throughout the site collection.  0 3 سال قبل
ssoMasterThemp ssoMasterThemp  ssoMasterThemp  59 2 سال قبل
SSOTemplate SSOTemplate  SSOTemplate  102 2 سال قبل
Style Library Style Library  Use the style library to store style sheets, such as CSS or XSL files. The style sheets in this gallery can be used by this site or any of its subsites.  51 3 سال قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  از این مخزن اسناد برای به اشتراک گذاشتن اسناد برای دیگر اعضا استفاده کنید.  0 3 سال قبل
صفحات سایت صفحات سایت  از این مخزن برای ایجاد و نگهداری صفحات مختلف در این سایت استفاده کنید  6 2 سال قبل

  مخزن تصویر

هیچ مخزن تصویری وجود ندارد

  لیست ها

Content and Structure Reports Content and Structure Reports  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 3 سال قبل
Reusable Content Reusable Content  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 3 سال قبل
SubmenuList SubmenuList  This is SubmenuList   0 2 سال قبل
Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 3 سال قبل
آدرس ها آدرس ها  از این لیست برای نگهداری لینک منابع اینترنتی که افراد گروه شما ممکن است به آن علاقمند باشند استفاده کنید  0 3 سال قبل
تابلوی اعلانات تابلوی اعلانات  از این لیست برای ثبت و مشاهده رویداد های در پیش رو، موارد خبری مهم و کوتاه، وضعیت ها و سایر خبرهای تیمی استفاده نمایید  1 3 سال قبل
تقویم تقویم  از لیست تقویم برای یادآوری جلسات آینده، سررسید کارها و رویدادهای مهم دیگر استفاده کنید.  0 3 سال قبل
شناسنامه شناسنامه  شناسنامه  36 10 ماه قبل
وظایف وظایف  از لیست وظایف برای دنبال کردن کارهایی که شما یا تیم کاری شما باید انجام دهند استفاده کنید  0 3 سال قبل

  گفتمان

گفتمان گروه گفتمان گروه  از گفتمان برای انجام بحث های مختلف با گروه کاری خود استفاده کنید  0 3 سال قبل

  بررسی ها

هیچ بررسی وجود ندارد

  سایت و محیط های کاری

There are no subsites.

  بازیافت

بازیافت بازیافت  تویاتی که حذف شده اند استفاده کنید. در صورتی که به این محتویات نیاز ندارید می توانید بازیافت سایت را خالی کنید 0  
menuIcon

تمامی حقوق متعلق به مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد